G-EDX5QXTRN9
 

הבחירה המושלמת להגיע מוכנים למבחני הכניסה ושנה א'!

כל המועמדים ללימודים בתחומי הרפואה בהונגריה יכולים לבחור בדרך שמתאימה להם כדי להגיע מוכנים למבחני הכניסה. ניתן להתכונן למבחני הכניסה בלמידה עצמית או לבחור במכינה קדם אקדמית. מכינות קדם אקדמיות מתקיימת בהונגריה, בכל אחת מהאוניברסיטאות, או בקורס הכנה ייעודי בישראל. 

מכינת הונגריה

מכינת הונגריה

צפייה בסרטון