top of page

לימודים לתואר שני באוניברסיטאות בהונגריה הם הזדמנות נהדרת ללמוד לתואר מקצועי, במוסדות אקדמיים מוכרים ומוערכים אשר שמים דגש על תחומי מחקר ושיתופי פעולה בינלאומיים.

הלימודים מתנהלים בשפה האנגלית.

התואר השני שלומדים בהונגריה מוכר בישראל וכן במדינות האיחוד האירופי ומספר לא מבוטל של בוגרים שלנו סיימו את לימודיהם שם והשתלבו בהצלחה בעבודה בארץ.

download_edited.jpg

תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מבוגר 

תואר: M.A כולל תזה

שנות לימוד: שנתיים (4 סמסטרים)

שפת לימוד: אנגלית

מועד פתיחה: ספטמבר 

תנאי קבלה: תואר ראשון בפסיכולוגיה                        או מדעי התנהגות  

עיר לימודים: בודפשט

download_edited.jpg

תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית 

תואר: M.A כולל תזה

שנות לימוד: שנתיים (4 סמסטרים)

שפת לימוד: אנגלית

מועד פתיחה: ספטמבר 

תנאי קבלה: תואר ראשון בפסיכולוגיה                        או מדעי התנהגות  

עיר לימודים: בודפשט

download_edited.jpg

תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ילד והתפתחותית

תואר: M.A כולל תזה

שנות לימוד: שנתיים (4 סמסטרים)

שפת לימוד: אנגלית

מועד פתיחה: ספטמבר 

תנאי קבלה: תואר ראשון בפסיכולוגיה                        או מדעי התנהגות  

עיר לימודים: בודפשט

download_edited.jpg

תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית 

תואר: M.A כולל תזה

שנות לימוד: שנתיים (4 סמסטרים)

שפת לימוד: אנגלית

מועד פתיחה: ספטמבר 

תנאי קבלה: תואר ראשון בפסיכולוגיה                        או מדעי התנהגות  

עיר לימודים: בודפשט

מסלולי תואר שני בפסיכולוגיה
תואר שני בפיזיותרפיה

תואר שני בפיזיותרפיה

Semmelweis.gif

תואר: M.A כולל תזה

שנות לימוד: שנתיים (4 סמסטרים)

שפת לימוד: אנגלית

מועד פתיחה: ספטמבר 

תנאי קבלה: תואר ראשון בפיזיותרפיה  

עיר לימודים: בודפשט

תואר שני באדריכלות

תואר שני באדריכלות

BME-Wappen_55.jpg

תואר: M.A כולל תזה

שנות לימוד: שנתיים (4 סמסטרים)

שפת לימוד: אנגלית

מועד פתיחה: ספטמבר 

תנאי קבלה: תואר ראשון באדריכלות  

עיר לימודים: בודפשט

bottom of page