top of page

בואו למפגש מרתק עם בוגרים וסטודנטים מהונגריה. התואר ההונגרי שבאמת מוביל אותך להצלחה ! 

logo2.png

למעלה מ 40 שנה בוחרים אלפי ישראלים ללמוד באונ' המובילות בהונגריה, בואו לשמוע את סיפורי הצלחה שלהם!

מפגש מידע על אוניברסיטת סגד היוקרתית בהונגריה

בהשתתפות אלה פלד סטודנטית לרפואה שתספר על חווית הלימודים המיוחדת בעיר סגד.

יום ד' 28.2.24 | בשעה 19:00 | ZOOM

מכינת אפריל 2024 כל מידע והעדכונים בהשתתפות דר' דניאל אורן מנהל האקדמי של המכינה ובוגר לימודיי רפואה מאונ' סמלוויס בבודפשט.

יום ו' 1.34.24 | בשעה 12:30 | ZOOM

Screenshot 2021-12-15 154544.jpeg
Logo_Wide_White_PNG.png

על מה נדבר 

  • בואו להכיר את המורה במכינה

  • הצגת וסקירה של האונ' ההונגריות

  • תוכנית הלימודים

  • השתלבות בישראל בסיום הלימודים

  • תנאי קבלה ומבחני הכניסה

  • איך ללמוד למבחני הכניסה כן/לא מכינות 

  • עלויות ומועדי הרשמה​

Logo_Stacked_White_PNG.png
bottom of page