top of page

מסלול פסיכולוגיה קלינית ילד והתפתחותית

מטרת התכנית היא להכשיר אנשי מקצוע ששולטים בתיאוריות ובשיטות העבודה של מדע הפסיכולוגיה ברמה מתקדמת, שיהיו מסוגלים ליישם אותם כדי לעזור ליחידים, קבוצות או ארגונים להתפתח ולהשתפר. בנוסף, לבסס מיומנויות מקצועיות ומחויבות למקצוע ברמה המעניקה בסיס יציב של ידע המאפשר לסטודנטים לעסוק בפסיכולוגיה כייעוד ולהשתתף בהשתלמויות בבתי הספר לדוקטורט.

המטרות הלימודיות בהתמחות בפסיכולוגיה התפתחותית וקלינית בילדים הן להציע ידע תיאורטי ומתודולוגי עדכני בתחומי ההתפתחות התקינה והלא תקינה כדי לבצע במקצועיות עבודות אבחון, טיפול ומחקר.

הסטודנטים רוכשים ידע ויכולות בתחומים הבאים:

  • פסיכופתולוגיה

  • תהליכי אבחון

  • אפשרויות טיפוליות

  • מחקר בפסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה קלינית של ילדים

צוותי המחקר הקיימים במסלול:

  • נוירופסיכולוגיה התפתחותית

  • קבוצת המחקר החברתי

  • קבוצת מחקר של הפרעות נפשיות בילדות

bottom of page