top of page

מסלול פסיכולוגיה קוגניטיבית

המטרות הלימודיות בהתמחות בפסיכולוגיה קוגניטיבית 

  • הארת היבטים התפתחותיים בתהליכים קוגניטיביים מסדר גבוה כמו תפיסה, תשומת לב, זיכרון, קוגניציה מספרית ושפה, על בסיס פרויקט מחקר אינטנסיבי.

  • חשיפה ולמידה של השקפות, שיטות ויישומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, כחלק מהמגמה המובילה בפסיכולוגיה הניסיונית המודרנית כיום.

  • פיתוח יכולות בתחומי ידע משיקים - בעיקר בנוירופסיכולוגיה, מדע קוגניטיבי, מדעי המוח ונוירוביולוגיה.

תכנית הלימודים מתבססת על התנסות במחקר בתחומים הבאים:

התמחות במדעי המוח הקוגניטיביים

חקר המתאמים ההתנהגותיים של יכולות תפיסתיות וקוגניטיביות

חקר התפתחות קוגניטיבית, בייחוד התפתחות של פונקציות קוגניטיביות מסדר גבוה וקוגניציה חברתית

ההכשרות המתודולוגיות במחלקה לפסיכולוגיה קוגניטיבית -

מעבדת אלקטרופיזיולוגיה, טכניקות הדמיה מוחית, נוירופסיכולוגיה, תִכנוּת, מעבדה לתנועת עיניים,

מעבדה לקוגניציית תינוקות, שיטות מחקר, ניסויים התנהגותיים, פסיכופיזיקה, אלקטרופיזיולוגיה (EEG, ERP), טכניקות הדמיה, מעקב אחר תנועות עיניים

bottom of page