top of page

מסלול פסיכולוגיה ארגונית

המטרות הלימודיות של התמחות בפסיכולוגיה ארגונית
התכנית מתמקדת במנהיגות ובפיתוח ארגוני ומספקת לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי עדכני המבוסס על נתונים ומחקרים אמפיריים.
הסטודנטים ילמדו ויתנסו בהבנה וניתוח עמדות, פעילויות והחלטות של מנהלים, צוותים וארגונים.
הסטודנטים מוזמנים להצטרף לתכניות המחקר של המחלקה, דוגמת חקר בהיבטים פסיכולוגיים של הצלחה באפקטיביות ניהולית וארגונית, חקר השפעת סביבת העבודה על רווחתם של עובדים ועוד.

תכנית הלימודים כוללת את התחומים הבאים:

  • אבחון ארגוני ומתודולוגיה של אבחון ארגוני (ראיונות, קבוצות מיקוד, תצפית משתתפים, ניתוח מסמכים, שאלונים)

  • תכנון, הכנה ויישום פרויקטים של פיתוח ארגוני

  • פיתוח מנהיגות, הכשרת מנהלים ואימון

  • מדידה והערכת היעילות של התערבויות בפיתוח

  • תכנון, הכנה והטמעה של מרכזי הערכה ופיתוח (AC, DC)

  • ניהול פרוייקטים

  • ניתוחים סביבתיים וארגונומיים - אבחון והתערבות

  • תכנון וביצוע מחקר בפסיכולוגיה ארגונית

bottom of page