top of page

באוניברסיטאות בהונגריה ניתן ללמוד לתואר ראשון במגוון מסלולי לימוד ותחומים - והכל בשפה האנגלית.
התכניות ללימוד והוראה באנגלית קיימות כבר מספר שנים בהונגריה וזוכות להתענינות ולהצלחה רבה בקרב סטודנטים מרחבי העולם ומישראל בפרט.

המסלולים לתואר ראשון באדריכלות ולתואר ראשון בהנדסה אזרחית זוכים לביקוש רב ויש לא מעט סטודנטים מישראל שכבר השתלבו בלימודים בהם, אך קיימת כמובן האפשרות ללמוד לתואר ראשון בהונגריה גם בתחומים ומקצועות נוספים ואנחנו ביוניברסיטי זמינים לתת מידע מפורט ומענה לשאלות.  

מסלולי תואר ראשון:

bottom of page