top of page

מה זה אשרת שהייה לסטודנט:

אשרת שהייה זה תעודה / אישור שניתן לסטודנטים זרים (לא הונגרים) שבאו ללמוד במוסדות מוכרים בהונגריה. אשרת השהייה הסטודנטיאלי מאפשר לסטודנטים לשהות בהונגריה לכל תקופת הלימודים שהיא מעבר ל 90 יום שמותר לתיירים למשל לשהות בהונגריה. 

למה חשוב לעשות אשרת שהייה לסטודנט:

כי החוק בהונגריה מחייב את הסטודנטים לבצע אשרת שהייה 

מתי עושים אשרת שהייה לסטודנט:

הזמן הטוב ביותר להתחיל את התשליך אשרת השהייה לסטודנט זה לפני פתיחת הלימודים כלומר בסוף אוגוסט,   

 

תהליך להוצאת אשרת שהייה לסטודנט: 

שלב 1: הגשת מסמכים באופן דיגיטלי

שלב 2: הגעה לאחד ממשרדי משרד ההגירה עם כל המסמכים המקוריים !

שלב 3: קבלת האישורים לכתובת בהונגריה (לכתובת הדירה של הסטודנט)

** יש לבצע חידוש של אשרת השהייה כל שנה בעלי דרכון של האיחוד האירופאי מבצעים את התהליך פעם אחת בלבד לכל תקופת הלימודים.

 

מסמכים שצריך להגיש באתר + להגיע איתם לאחד מסניפי משרד ההגירה (מסמכים מקורים בלבד!):

  • טופס אשרת שהייה (קישור להורדת הטופס)

  • טופס רישום מגורים זהו טופס שבעל הדירה חותם עליו ומצהיר שאתם גרים בנכס שלו. (קישור להורדת הטופס ) 

  • אישור לימודים בהונגרית  (מקבלים מהאוניברסיטה)

  • דרכון (תקף לפחות לשנה) + צילום דרכון

  • חוזה שכירות בהונגרית (בעבר ביקשו טאבו אין צורך יותר !)

  • אישור מהבנק ההונגרי על יתרה של כ- 2000$-2500$ (ניתן לגיבוי להביא גם אישורי יתרות של החשבון הישראלי באנגלית) 

  • ביטוח רפואי בתוקף לשנה

  • תמונת פספורט *1

  • תשלום אגרה של כ- 80 $ (משולם בכרטיס אשראי או מזומן במשרד ההגירה.

** דגשים:

כל המסמכים חייבים להיות מקוריים בלבד (לא צילומים) למשל: חוזה דירה, הצהרת מגורים, אישורי בנק וכו'. 

בשלב הראשון מגישים הכל באינטרנט ואח"כ מגישים את המסמכים המקוריים במשרד ההגירה.

קישורים חשובים:

מונחים ומושגים של אשרת השהייה לסטודנט:

הונגרית

tartózkodási engedély,

EEA-országok

Szállásjelentés

-

harmadik ország állampolgára

אנגלית

Residence permit 

EEA national

Accommodation Report 

EC residence permit

third country national

עברית

אשרת שהייה 

EEA מדינות האיחוד האירופאי 

הצהרת מגורים

בקשת אשרת שהייה אלקטרוני

מדינות שלא מהאיחוד האירופאי 

bottom of page