top of page

אז מה לומדים בעצם?

תכנית לימודים בשפה האנגלית מתחילה מדי שנה בחודש ספטמבר. התכנית מחולקת למקצועות ליבה ומקצועות בחירה ומורכבת מלמעלה מ -5,000 שעות, לפי תקן תכנית הלימודים המקובלת בקהילה האירופית. לפני סיום תכנית הלימודים על הסטודנטים להגיש עבודת גמר ולעמוד בבחינה ממלכתית. תכנית הלימודים מכילה הרצאות, פרקטיקות ותרגול בשטח.

תכנית הלימודים מחולקת לתקופה קדם-קלינית ותקופה קלינית.

  • התקופה הקדם - קלינית:

כוללת את ארבעת הסמסטרים הראשונים (שנתיים). נושאי הלימוד העיקריים הם אנטומיה, היסטולוגיה, אמבריולוגיה, ביולוגיה, כימיה, ביופיזיקה, זואולוגיה, פיזיולוגיה, ביוכימיה, ביו-מתמטיקה ויישומי מחשב.
ניתן לבחור בשפות (אנגלית, לטינית והונגרית) כקורסי בחירה. התקופה הקדם-קלינית מכילה גם פרקטיקום בגידול בעלי חיים.

  • התקופה הקלינית:

תקופה זו נמשכת שלוש שנים וכוללת את הנושאים הקליניים - גידול בעלי חיים, פתולוגיה, פרמקולוגיה, טוקסיקולוגיה, אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה, וירולוגיה, פתופיזיולוגיה, טפילה, אפיזואיולוגיה, תזונה של בעלי חיים, היגיינת בעלי חיים, היגיינת מזון, רפואה וטרינרית ממלכתית וכלכלה משפטית ורפואה וטרינרית. במקביל לאלה, יש לסטודנטים מספר רב של שעות קליניות שבועיות ופרקטיקה ברפואה וטרינרית, כירורגיה וטרינרית, מיילדות ורביית בעלי חיים.

  • הסמסטר ה -11 (המעשיכולל עבודה מעשית במרפאות הפקולטה ובמוסדות הקשורים לפקולטה.

העבודה המעשית בתחנות השדה ובחוות ברחבי הונגריה וכן עם וטרינרים מטפלים היא חלק מתכנית הלימודים.

bottom of page