top of page

אם הגעת עד לכאן.... זה אומר שנרשמת למבחני הכניסה

 

בהצלחה במבחנים !  

ברכות על הגשת המועמדות לאונ' ההונגריות, בהמשך לפגישת הרשמה מצורף מידע חשוב ושימושי להמשך!

אוניברסיטת סמלוויס:

 • אתר הרשמה של סמלוויס נקראה  Semaphor  קישור לאתר : https://semaphor.semmelweis.hu/

 • שם המשתמש: מייל שלך     סיסמא: קבענו יחד בפגישה (ניתן לשחזר)

 • חשוב ! בכניסה לדף Application  בתפריט הראשי יש לבצע תשלום ולחיצה על Submit ---> ובחור תאריך למבחן  זה המקום לבחור גם את מועד ב' במידת הצורך.  

 • מידע חשוב ותשובות על מבחני הכניסה מגיעים למייל יש לקרוא היטב את המידע ולבדוק את שדוא"ל לא נכנס לתיקיית ספאם או דואר זבל.

 • לאחר הקבלה יש לבצע מספר פעולות באתר Semaphor בתפריט העליון יש להיכנס ל- Application ולאשר את הקבלה ללימודים + לעלות את תשלום הפיקדון בסך 2000 $ שהינו חלק משכר הלימוד. רק לאחר פעולה זו מקומך מובטח לתחילת לימודים!

 

אוניברסיטת סגד:

 • אתר הרשמה של אונ' סגד נקרא Dream apply  קישור לאתר: https://apply.u-szeged.hu/

 • שם המשתמש: מייל שלך + קוד כניסה שמקבלים למייל    סיסמא: קבענו יחד בפגישה (ניתן לשחזר)

 • חשוב ! לאחר הרשמה וביצוע תשלום יש ללחוץ על Submit  רק לאחר לחיצה על Submit האונ' בודקת את המסמכים ושולחת את תאריכי המבחן כניסה להשתבצות.

 • לאחר קבלת התאריכים באתר הרשמה Dream apply יש לבחור את תאריך המבחן המתאים ביותר עבורך להיבחן. 

 • מידע קבוע ותשובות על מבחן הכניסה מתקבלות במייל יש לקרוא היטב את הנחיות ולבדוק שהדואר לא נכנס לתיקיית ספאם או דואר זבל.

 • לאחר הקבלה יש לבצע מספר פעולות באתר Dream apply בתפריט הצדדי ב TASK יש להיכנס ל- Application ולאשר את הקבלה ללימודים + לעלות את תשלום הפיקדון בסך 2000 $ שהינו חלק משכר הלימוד. רק לאחר פעולה זו מקומך מובטח לתחילת לימודים!

 

אוניברסיטת פייץ:

 • לאתר הרשמה של אונ' פייץ נרשמו יחד בפגישה 

 • את כל המסמכים משרידנו שולח לאונ'. 

 • מידע חשוב ותשובות על מבחן הכניסה מתקבלות במייל יש לקרוא היטב את הנחיות ולבדוק שהדואר לא נכנס לתיקיית ספאם או דואר זבל. 

 • לאחר הקבלה יש לבצע תשלום הפיקדון שהינו חלק משכר הלימוד. רק לאחר פעולה זו מקומך מובטח לתחילת לימודים!

 

אוניברסיטה לוטרינריה של בודפשט:

 • אתר הרשמה של אונ' לוטרינריה של בודפשטhttps://www.vethungary.com/application

 • שם המשתמש: מייל שלך    סיסמא: קבענו יחד בפגישה (ניתן לשחזר)

 • חשוב ! לאחר הרשמה וביצוע תשלום יש ללחוץ על Submit  רק לאחר לחיצה על Submit האונ' בודקת את המסמכים ושולחת את תאריכי המבחן כניסה להשתבצות.

 • לאחר קבלת התאריכים באתר הרשמה יש לבחור את תאריך המבחן המתאים ביותר עבורך להיבחן. 

 • מידע קבוע ותשובות על מבחן הכניסה מתקבלות במייל יש לקרוא היטב את הנחיות ולבדוק שהדואר לא נכנס לתיקיית ספאם או דואר זבל.

 • לאחר הקבלה יש לאשר את הקבלה ללימודים + לבצע תשלום הפיקדון בסך 800 אירו שהינו חלק משכר הלימוד. רק לאחר פעולה זו מקומך מובטח לתחילת לימודים!

bottom of page