logo2.png

טפסי הרשמה להורדה

לאוניברסיטת סגד:

רישום לאוניברסיטת פייץ:

דגשים:

תהליך הרישום:

1

טופס הרשמה למבחן הכניסה והעלאת מסמכים (יש צורך בהרשמה ראשונית) 

או שליחת המסמכים למייל info@uis.co.il

תיאום פגישת הרשמה במשרדנו (ב Zoom או פרונטלי) 

2

ביצוע מבחן הכניסה והמתנה למכתב הקבלה ממזכירות האוניברסיטה.

לנרשמים למכינת בודפשט אין צורך במבחן כניסה, מכתב קבלה יישלח אוטומטית 

הכנה לטיסה ולמעבר להונגריה

הצטרפות לקבוצת ווטאספ + מפגשי הכנה וגיבוש שיתקיימו לכלל המתקבלים

3

4

 

תהליך הרשמה ללימודים בהונגריה (מכינות ומבחני כניסה)

  • תעודת בגרות מתורגם לאנגלית ע"י נוטריון (ניתן לתרגם דרך משרדינו בעלות של 350 ש"ח ) 

  • צילום דרכון (בצבע)

  • קורות חיים (לממשק בניית קורות חיים לחץ כאן)

  • תמונת פספורט * 1

  • מכתב מוטבציה עד עמוד 1 באנגלית

  • מכתב המלצה 1 או 2 באנגלית 

    לאוניברסיטת סגד:

 

  רישום לאוניברסיטת פייץ:

   רישום לאונ' סמלוויס - בודפשט: (רפואה כללית, רפואת שיניים, רוקחות, פיזיותרפיה, סיעוד)

על חבילת הקליטה לסטודנט בהונגריה שמעת? לחץ כאן לפרטים