top of page
logo2.png

תהליך אשרת שהייה לסטודנט בהונגריה
(ויזת סטודנט) 

הקדמה: 
יש להתחיל את תהליך אשרת שהייה (ויזת סטודנט) בהונגריה בלבד, לאחר 30 ימים לאחר הנחיתה בהונגריה.
חשוב! התהליך מתחיל דיגיטלית ולאחר מכן מגיעים למשרד ההגירה לפגישה אישית. 

יש להתחיל את התהליך כאן באופן דיגיטלי: לאתר משרד ההגירה

 

  1. טופס רישום מגורים (יש להחתים את בעל הדירה) להורדת הטופס

  2. אישור לימודים בהונגרית  (מקבלים מהאוניברסיטה)

  3. דרכון (תקף לפחות לשנה) + צילום דרכון

  4. חוזה שכירות בהונגרית (בעבר ביקשו טאבו אין צורך יותר !)

  5. אישור על פתיחת חשבון בנק הכולל הפקדה של כ- 1000$-2000$

  6. ביטוח רפואי בתוקף

  7. תשלום אגרה של כ- 80 $ (משולם בכרטיס אשראי או מזומן במשרד ההגירה)

  8. תמונת פספורט *1

bottom of page