G-EDX5QXTRN9
 
logo2.png

תהליך אשרת שהייה לסטודנט בהונגריה
(ויזת סטודנט) 

הקדמה: 
יש להתחיל את תהליך אשרת שהייה (ויזת סטודנט) בהונגריה בלבד, לאחר 30 ימים מהנחיתה בהונגריה.
חשוב! להגיע למשרד ההגירה עם כל המסמכים מוכנים ומקוריים

 

 

  לבעלי רקע אקדמי - לצורך פטור ממבחן הכניסה או מעבר יש להציג: 

  • גליון ציונים באנגלית 

  • סילבוס מפורט לכל קורס באנגלית 

  לאוניברסיטת סגד:

 

  רישום לאוניברסיטת פייץ:

  ** יש להגיש את המסמכים באנגלית בלבד

** נא לשלוח את המסמכים למייל הבא: info@uis.co.il 

 

תהליך הרשמה למכינה קדם רפואה  

 

  למכינה באוניברסיטת סגד יש לצרף:

 

  למכינה באוניברסיטת פייץ יש לצרף:

** יש להגיש את המסמכים באנגלית בלבד

** נא לשלוח את המסמכים למייל הבא: info@uis.co.il 

 

תהליך הרשמה ללימודי פסיכולוגיה תואר שני  

 

 ** יש להגיש את המסמכים באנגלית בלבד

** נא לשלוח את המסמכים למייל הבא: info@uis.co.il 

תהליך הרישום

מילוי טופס הרשמה

1

תיאום פגישת הרשמה במשרדנו (ב Zoom או פרונטלי) 

2

ביצוע מבחן הכניסה והמתנה למכתב הקבלה ממזכירות האוניברסיטה. נרשמים למכינת בודפשט אין צורך במבחן כניסה מכתב קבלה ישלח אוטומטית 

הכנה לטיסה ולמעבר להונגריה

הצטרפות לקב' ווטאספ + מפגשי הכנה וגיבוש שיתקיימו לכל המתקבלים

3

4

על חבילת הקליטה לסטודנט בהונגריה כבר שמעת? לחץ כאן לפרטים