top of page

מסלול פסיכולוגיה קלינית מבוגר ורפואית

מטרת התכנית היא להכשיר אנשי מקצוע ששולטים בתיאוריות ובשיטות העבודה של מדע הפסיכולוגיה
ברמה מתקדמת, שיהיו מסוגלים ליישם אותם כדי לעזור ליחידים, קבוצות או ארגונים להתפתח ולהשתפר.
בנוסף, לבסס מיומנויות מקצועיות ומחויבות למקצוע ברמה המעניקה בסיס יציב של ידע המאפשר לסטודנטים לעסוק בפסיכולוגיה כייעוד ולהשתתף בהשתלמויות בבתי הספר לדוקטורט.

 

המטרות הלימודיות של התכנית הן להכשיר מומחים יישומיים בפסיכולוגיה קלינית ורפואית בעלי ידע נרחב באבחון, בטיפול ובמחקר קליני, עם טווח יכולות מגוון גם במתודולוגיה, שיפעלו ברמת המאסטר בפסיכולוגיה, בקידום ושיפור הבריאות.

הסטודנטים עוברים הכשרה בתחומים הבאים:

 • עבודה קלינית ואבחונית

 • תקשורת תומכת ומוטיבציה

 • תכנון והערכה של תכניות לקידום בריאות

 • הערכה וזיהוי הרלוונטיות המעשית של מחקר קליני

צוותי מחקר וסדנאות של המסלול:

 • קבוצת המחקר לפסיכולוגיה רפואית

 • צוות מחקר בפסיכולוגיה קלינית ופסיכותרפיה

 • קבוצת מחקר בנושא התמכרות

 • קבוצת מחקר בפסיכולוגיה חיובית

       בשותפות עם:

 • מרכז התמיכה להפסקת עישון - בודפשט

 • המכון הלאומי לפיתוח בריאות

 • מכון המחקר לפסיכולוגיה, האקדמיה ההונגרית למדעים

bottom of page