logo2.png

תהליך הרשמה ללימודים בהונגריה 

01

הכנת מסמכי הרשמה

02

תיאום פגישת הרשמה

03

ביצוע מבחן כניסה והמתנה לתשובות

 

תהליך הרשמה למבחני הכניסה 2022 
רפואה כללית - רפואת שיניים - וטרינריה - פיזיותרפיה - סיעוד  

 • טופס הרשמה למבחן הכניסה

 • תעודת בגרות מתורגמת לאנגלית ע"י נוטריון (ניתן לתרגם דרך משרדנו בעלות של 395 ש"ח ) 

 • צילום דרכון (בצבע)

 • קורות חיים (ממשק לבניית קורות חיים Euro pass)

 • תמונת פספורט * 1

 • מכתב מוטבציה (באנגלית עד עמוד 1), המכתב צריך לספר ולנמק למה הנך רוצה ללמוד את התואר ולעסוק בתחום. 


    לאוניברסיטת סגד יש להוסיף את המסמכים הבאים:

 

למסמכים נוספים שניתן לצרף להרשמה (לא חובה!!)

 • תעודות הצטיינות

 •  

לבעלי רקע אקדמי - לצורך פטור ממבחן הכניסה או מעבר יש להציג: 

 • גליון ציונים באנגלית 

 • סילבוס מפורט לכל קורס באנגלית 

 

** יש להגיש את המסמכים באנגלית בלבד

** נא לשלוח את המסמכים למייל הבא: info@uis.co.il 

 

תהליך הרשמה למכינה קדם רפואה  

 

  למכינה באוניברסיטת סגד יש לצרף:

 

  למכינה באוניברסיטת פייץ יש לצרף:

** יש להגיש את המסמכים באנגלית בלבד

** נא לשלוח את המסמכים למייל הבא: info@uis.co.il 

 

תהליך הרשמה ללימודי פסיכולוגיה תואר שני  

 • טופס הרשמה 

 • גליון ציונים של התואר הראשון 

 • דיפלומה או אישור סיום לימודים 

 • צילום דרכון (בצבע)

 • עבודת מחקר באנגלית בין 10-15 עמודים

 • קורות חיים (לממשק בניית קורות חיים לחץ כאן)

 • תמונת פספורט * 1

 • מכתב מוטבציה (באנגלית עד עמוד 1), המכתב צריך לספר ולנמק למה הנך רוצה ללמוד את התואר ולעסוק בתחום. 

 

** יש להגיש את המסמכים באנגלית בלבד

** נא לשלוח את המסמכים למייל הבא: info@uis.co.il 

על חבילת הקליטה לסטודנט בהונגריה כבר שמעת? לחץ כאן לפרטים