top of page

איך חוזרים לארץ בסיום לימודי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית:

01

רישום בפנקס הפסיכולוגים 

02

השלמת פרקטיקום (10 חודשים בחצי משרה)

03

התמחות (4 שנים בחצי משרה)

01  רישום בפנקס הפסיכולוגים

הרישום כפסיכולוג קליני בישראל למי שסיים תואר שני בפסיכולוגיה קלינית בחו"ל מתחיל בפתיחת תיק בועדה לרישום בפנקס הפסיכולוגים. ניתן להתעדכן במידע והנחיות באתר הועדה לרישום פסיכולוגים

לאתר מידע של ועדת רישום הפסיכולוגים לחץ כאן

לאתר מידע והנחיות רישום של משרד הבריאות לחץ כאן

למסיימי תואר שני ומעלה בחו"ל - במידה והמסמכים מוגשים כנדרש, משך תהליך הרישוי הוא כשלושה חודשים (מעת קבלת כל המסמכים והשלמת פרטים נדרשים).

מסמכים שצריך לשלוח למשרד הבריאות:

  • שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות - פסיכולוגים (לינק להורדת השאלון)

  • 2 תמונות פספורט

  • צילום של תעודת הזהות והספח כמסמך המעיד על אזרחות ישראלית (אם לא מופיע בת.ז. יש לצרף בנוסף גם צילום של דרכון או אישור של משרד הפנים)

  • גיליון ציונים מקורי של תואר בוגר BA (על גיליון הציונים לכלול את פירוט נקודות הזכות  או מספר השעות שנלמדו בכל אחד מן הקורסים) *

  • צילום תעודת בוגר BA חתום כנאמן למקור ע"י האוניברסיטה או מאושר כנאמן למקור בחותמת נוטריון ישראלי.

  • גיליון ציונים מקורי של תואר מוסמך MA (על גיליון הציונים לכלול את פירוט נקודות הזכות או מספר השעות שנלמדו בכל אחד מן הקורסים) *

  • לומדי חו"ל בלבד - העתק של הסילבוס של הקורסים בפסיכולוגיה וכן תרגום מאושר שלו,  לעברית או אנגלית (מסמך זה יידרש לכם גם בהמשך התהליך).

  • צילום תעודת מוסמך MA חתום כנאמן למקור ע"י האוניברסיטה או מאושר כנאמן למקור בחותמת נוטריון ישראלי

  • אישור שקילות עבור כל אחד מן התארים הרלבנטיים שנלמדו בחו"ל (החל מהתואר הראשון). את האישור יש לקבל מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך. לינק להגשת בקשה לשקילה של תואר שני.

  • קורות חיים מקצועיים מסיום הלימודים ועד הגשת הבקשה

 

בוגרי לימודים בחו"ל נדרשים להגיש את המסמכים "ידנית" בדואר לכתובת משרד הבריאות:

ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002
דואר אלקטרוני:    call.habriut@moh.health.gov.il
טלפון:
5400*
טלפון נוסף: 08-6241010
פקס: 02-5655969
מענה טלפוני ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 18:00 | ימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00 עד 13:00

 

לאחר הגשת המסמכים במשרד הבריאות יש לבצע בירורים על מצב רישום 
בשאלות הנוגעות למצב התיק ניתן לפנות למוקד השירות של משרד הבריאות

בטלפון 5400*, 08-6241010

או בדואר אלקטרוני בכתובת:    psy.rishum@moh.health.gov.il

 

לינק לעיון בפנקס הפסיכולוגים

02  השלמת פרקטיקום 

בוגרי לימודי פסיכולוגיה קלנית מחו"ל יידרשו להשלים פרקטיקום במשך 10 חודשים כ- 16 שעות בשבוע.
הפסיכולוג יידרש להגיש עם סיום הפרקטיקום  חוות דעת ממדריכיו בתחום הפסיכותרפיה והדיאגנוסטיקה, וחוות דעת מאחראי ההתמחות/הפרקטיקום של המוסד. אישור הוועדה המקצועית על השלמת הפרקטיקום מותנית בכך שחוות הדעת של כל המדריכים ושל אחראי ההתמחות יהיו כולן חיוביות וטובות, ויכללו כולן המלצה חד משמעית כי הפסיכולוג מתאים ביכולותיו לתחילת התמחות.

03  התמחות

תהליך התמחות בישראל נמשך 4 שנים בחצי משרה וכולל ליווי של פסיכולוגים מדריכים, על המתמחה להגיע בסיום תהליך התמחותו לידיעה מעמיקה ויכולת טיפולית בשתי גישות טיפוליות, האחת דינמית כגישת חובה, וגישה נוספת, קוגניטיבית התנהגותית או מערכתית משפחתית. בנוסף על המתמחה להגיע ליכולות הערכה ואבחון פסיכודיאגנוסטי הכוללות מתן אבחנה ממדריכי הסיווג 

המקובלים: ICD ו- DSM המעודכנים. לשם כך עליו לרכוש מיומנויות וידע בשיטות של ראיון קליני, הערכה קלינית של המטופל, העברת מבחנים פסיכולוגיים, ניתוח המבחנים וכתיבת דו"ח אינטגרטיבי על הממצאים. באחריות המתמחה להגיע ליכולת אינטגרציה של תהליכי אבחון וטיפול להכיר ולעמוד בכללי האתיקה של הפסיכולוגים, והחוקים הנוגעים לעבודת הפסיכולוג. חשוב שהמתמחה ילמד ויתמצא באופן בסיסי בתחום הפסיכופרמקולוגי, במסגרת התמחותו ובפרט במהלך התמחותו האשפוזית. עוד על שלבי התמחות ומסמך מידע לחץ כאן 

 

הנחיות להתמחות ניתן לקרוא באתר משרד הבריאות  

להורדת כל המוסדות מוכרים להתמחות הרשימה המלאה  

לאחר רישום מומלץ להירשם לפורטל עוסקים במקצועות הרפואה 

bottom of page